адв. Добромир Пейчев Пейчевски - председател
Адвокатска колегия - Ловеч
5500 Ловеч бул.България № 5
моб. 0888 609340

адв. Апостол Дончев Чонов - член
Адвокатска колегия - Ловеч
гр. Троян 5600 ул. "Хр. Ботев " №196
моб: 0886 737659

адв. Ваня Иванова Иванова - Кривошиева
Адвокатска колегия - Ловеч
5500 Ловеч ул."Търговска"-1
моб .0887 802590

адв. Сашка Костадинова Христова - член
Адвокатска колегия - Ловеч
гр. Луковит 5770 , ул." Княз Борис " I
моб: 0888 994181

адв. Младен Минков Близнаков - член
Адвокатска колегия - Ловеч
гр. Ловеч 5500 бул. "България" 1,ет 2
моб. 0889 906440

адв. Илиян Ангелов Илиев - член
Адвокатска колегия - Ловеч
гр. Ловеч 5500 бул. "България"
моб.0887 861467

адв. Стефка Пенчева Спиридонова - член
Адвокатска колегия - Ловеч
5500 Ловеч ул."Търговска"-21,ет 3
0889 506178