Членове

адв. Илина Кръстева Колева -Христова - Председател
Адвокатска колегия - Ловеч
5500 Ловеч ул."Търговска"-2 ет 2
тел: 068 642011; моб: 0888 757818

адв. Венцислав Николаев Нинов - член
Адвокатска колегия - Ловеч
гр. Ловеч 5500 ул. Търговска 21
моб: 0898 451140

адв. Петър Цолов Николов - член
Адвокатска колегия - Ловеч
гр. Ловеч 5500 ул. Търговска 21
моб: 0888 321787

адв. Детелина Димитрова Сотирова
Адвокатска колегия - Ловеч
гр. Ловеч 5500 ул. Търговска 2 ет.3 офис 9
моб. 0885 530213

адв. Драгомир Савчов Димитров - член
Адвокатска колегия - Ловеч
София
моб. 0887 145945