Основни членове

адв. Венелин Маринов Ангелов - Председател
Адвокатска колегия - Ловеч
гр.Троян -5600 ул. Ангел Кънчев № 4
тел:0670 63505; моб 0889 155620

адв. Валентина Стефанова Недялкова - Зам. Председател
Адвокатска колегия - Ловеч
моб. 0896 040881

адв. Георги Валентинов Георгиев - секретар
Адвокатска колегия - Ловеч
5500 Ловеч ул."Търговска"-22
моб: 0886 432152

адв. Стефан Тихолов Тихолов - член
Адвокатска колегия - Ловеч
5500 Ловеч ул."Търговска"-22
моб. 0888 418595

адв. Анна Дочева Михайлова - член
Адвокатска колегия - Ловеч
5500 Ловеч ул."Търговска"-29
моб: 0898 769932

адв. Георги Илиев Гурлевски - член
Адвокатска колегия - Ловеч
гр. Троян ул. Захари Стоянов №7 ет2 офис 18
моб. 0887896953

адв. Христо Колев Варчев - член
Адвокатска колегия - Ловеч
гр. Троян 5600 ул. Захари Стоянов 7 ет 2 офис15
моб. 0887 229514

Резервни членове

адв. Пенка Недялкова Карабова
Адвокатска колегия - Ловеч
бул. "България" №1,ет. 2
моб .0898 599905

адв. Пепа Христова Кунинчанска
Адвокатска колегия - Ловеч
гр. Тетевен ул."Иван Вазов " №9
моб. 0887 924392